Đăng ký nhãn hiệu cho Tổng cục dân số

Đăng ký nhãn hiệu cho Tổng cục dân số – Kế hoạch hóa Gia đình

Đăng ký nhãn hiệu cho Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa Gia đình

SB law đăng ký thành công 2 nhãn hiệu cho Tổng cục dân số – Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y Tế.

Ngày 23 tháng 01 năm 2015, Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) đã ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho 2 nhãn hiệu của Tổng cục dân số – Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

Nhãn hiệu thứ nhất có nội dung sau:

Tên nhãn hiệu: YES

Tên nhãn hiệu: HELLO

Cả 2 nhãn hiệu này đều cho Dịch vụ: Nhóm 10: Bao cao su và nhóm 35 Mua bán bao cao su: quảng cáo và trưng bày sản phẩm bao cao su.

Đăng ký thành công nhãn hiệu cho Bộ Y Tế

Đăng ký thành công nhãn hiệu cho Bộ Y Tế

Đây là 2 nhãn hiệu nằm trong chính sách quốc gia của Tổng cục dân số- Kế hoạch hóa gia đình nhằm thực hiện chương trình sức khỏe cộng đồng và tuyên truyền ý thức sử dụng bao cao su trên phạm vi toàn quốc.

SB law là công ty luật và sở hữu trí tuệ đã trợ giúp Tổng cục dân số – kế hoạch hóa Gia đình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này.

Hai nhãn hiệu của Tổng cục dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan