Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ

S&B Law
tư vấn và/hoặc đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng

(Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu) và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ (sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, bản quyền, quyền liên quan..)

Sau khi nhận được yêu cầu của quí khách về dịch vụ chuyển nhượng quyền, chúng tôi sẽ gửi lại tài liệu để ký duyệt.

Chúng tôi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, phê duyệt các hợp đồng nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Cục Sở Hữu Trí tuệ, Cục Bản Quyền, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và công nghệ.

» Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan