Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice

Các câu hỏi thường gặp về thỏa ước Nice

1. Bảng Phân loại Nice (NLC) là gì?

NLC là một hệ thống phân loại quốc tế được dùng để phân loại về hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho việc đăng ký các nhãn hiệu.

2. Thỏa ước Nice là gì?

Thỏa ước Nice là một hiệp định đa phương được quản lý bởi WIPO, xây dựng Bảng phân loại Nice. Thỏa ước được ký ngày 15 tháng 6 năm 1957, được sửa đổi ngày 14 tháng 7 năm 1967 tại Stockholm và ngày 28 tháng 9 năm 1979 tại Geneva.

 

3. Nghĩa vụ của các thành viên trong Thỏa ước Nice

Các cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia thành viên của Thỏa ước Nice có nghĩa vụ đính kèm các tài liệu chính thức và các ấn phẩm có liên quan đăng ký nhãn hiệu, số của các nhóm hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu được đăng ký thuộc các nhóm phân loại đó.

 

4. Ưu điểm của việc áp dụng NLC là gì?

Việc sử dụng Bảng Phân loại Nice bởi các cơ quan nhãn hiệu có thẩm quyền có ưu điểm trong việc nộp đơn theo một hệ thống phân loại thống nhất. Việc soạn thảo đơn được đơn giản hóa rất nhiều do các hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu được đưa ra nộp đơn sẽ được phân loại như nhau tại các quốc gia cùng áp dụng Bảng phân loại Nice. Do bảng Nice được dịch bằng các ngôn ngữ chính nên việc áp dụng các ký tự đối với hàng hóa, dịch vụ theo danh mục vần chữ cái giúp người nộp đơn giảm đáng kể khối lượng các công việc dịch thuật khi điền một danh mục các hàng hóa và dịch vụ bằng một ngôn ngữ khác so với ngôn ngữ hơn ngôn ngữ mà cơ quan ban đầu.

 

5. Số lượng các quốc gia thành viên trong Thỏa ước Nice là bao nhiêu?

Tính đến tháng 1 năm 2012, có tổng cộng 83 quốc gia là thành viên của Thỏa ước Nice. Danh sách các quốc gia thành viên được cập nhật tại website:

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=12

 

6. Số lượng các cơ quan sửa dụng Bảng Phân loại NCL?

Khoảng 150 cơ quan trên thế giới áp dụng Bảng phân loại Nice. Con số này bao gồm cả các vùng lãnh thổ. Ngoài ra, có 4 tổ chức khu vực, đó là: Tổ chức sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI), Tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực Châu Phi (ORIPO), Tổ chức Benelux về Sở hữu trí tuệ (BOIP) và Cơ quan hài hòa hóa thị trường nội khối của Liên Minh Châu Âu sử dụng Bảng Phân loại này.  Văn phòng quốc tế của WIPO cũng áp dụng Bảng phân loại Nice trong khuôn khổ của Hệ thống Madrid đối với việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

 

7. Bố cục của Bảng Phân loại Nice là gì?

Bảng Phân loại Nice bao gồm một danh mục các nhóm kèm với các phần chú thích và danh mục vần chữ cái của hàng hóa và dịch vụ. Có 35 nhóm hàng hóa và 11 nhóm dịch vụ. Các tiêu đề nhóm mô tả những đặc tính rõ ràng của hàng hóa hay dịch vụ được liệt kê trong mỗi nhóm. Phần chú thích của những nhóm được chỉ ra mô tả cụ thể hơn loại sản phẩm hay dịch vụ được liệt kê trong nhóm đó. Cấp độ chi tiết nhất trong Bảng Phân loại là danh mục các vần chữ cái bao gồm khoảng 10.000 ký tự của hàng hóa và 1000 ký tự của dịch vụ

 

8. Bảng Phân loại có được cập nhật không?

Để duy trì Bảng Phân cập nhật, nó được sửa đổi liên tục và một Bảng phân loại mới được công bố mỗi 5 năm. Việc sửa đổi được thực hiện bởi Hội đồng Chuyên gia được thành lập theo Thỏa ước Nice. Tất cả các quốc gia thành viên của Thỏa ước là thành viên của Hội đồng Chuyên gia.

 

9. Bảng Phân loại được công bố như thế nào?

Phiên bản chính thức của Bảng Phân loại (bằng Tiếng Anh và Tiếng Pháp) được công bố bởi WIPO. Ấn bản bao gồm 2 phần. Phần I  bao gồm một danh mục hàng hóa và dịch vụ được xếp theo thứ tự vần chữ cái của hàng hóa một bên và của dịch vụ một bên khác.

Phần II bao gồm danh mục các hàng hóa được xếp trong các nhóm, trong trật tự chữ cái của mỗi nhóm. Cũng có một ấn bản gồm danh mục chữ cái song ngữ (Anh/Pháp).

Bảng Phân loại cũng cập nhật Bảng phân loại theo các lần sửa đổi bằng tiếng Anh và tiếng Pháp tại website:

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/

 

10. Tôi có thể đặt Bảng Phân loại ở đâu?

By mail:

World Intellectual Property Organization


Outreach Services Section

34, ch. des Colombettes

Case postale 18

CH-1211 Geneva 20

Switzerland

Telephone: +41 22 338 91 11

Fax: +41 22 740 18 12

By E-mail: publications.mail@wipo.int

At the WIPO electronic bookshop: www.wipo.int/ebookshop

 

Baohothuonghieu.com lược dịch từ www.wipo.org.SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan