Tư vấn phân nhóm sản phẩm đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi là một ngân hàng thương mại, chúng tôi sắp phát hành một loại thẻ cho khách hàng và muốn bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho sản phẩm này.

Tuy nhiên, chúng tôi đang thấy khó khăn trong việc lựa chọn dịch vụ và phân nhóm sản phẩm theo thỏa ước Nice.

Luật sư sở hữu trí tuệ trả lời: Sau đây, chúng tôi cung cấp một số mã dịch vụ mà nhãn hiệu có thể dùng để đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ thẻ:

•    Dịch vụ phát hành thẻ có giá trị;

•    Dịch vụ quản lý chi trả thẻ quà tặng bằng máy cà thẻ;

•    Dịch vụ thẻ trả tiền và thẻ thanh thoán bằng điện tử;

•    Dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ tích điểm (thẻ lưu giá trị);

•    Dịch vụ thẻ thông minh; phát hành thẻ tín dụng; đánh giá mức độ phù hợp hoặc lịch sử tín dụng của khách hàng để phát hành thẻ tín dụng;

•    Dịch vụ thanh toán thương mại điện tử (ví điện tử), cụ thể là:  xử lý thanh toán điện tử được thực hiện thông qua các tài khoản và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước dịch vụ tài khoản thẻ tín dụng và tài khoản thẻ ghi nợ;

Các dịch vụ này đều nằm trong nhóm 36, dịch vụ tài chính và ngân hàng.

» Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan