Giới thiệu bảng phân loại hàng hoá Nice

Giới thiệu bảng phân loại hàng hoá Nice

Bảng phân loại Nice

  

Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ dành cho mục đích đăng ký nhãn hiệu được thiết lập bởi một thỏa ước được ký kết tại Hội nghị ngoại giao Nice vào ngày 15 tháng 6 năm 1957, thỏa ước này được sửa đổi tại Stockholm, năm 1967, và tại Geneva, năm 1977 và sửa đổi năm 1979.

Mỗi quốc gia tham gia Thỏa ước Nice có nghĩa vụ áp dụng Bảng phân loại Nice trong việc đăng ký nhãn hiệu, như là phân loại chính hoặc phân loại phụ, và phải ghi rõ trong tài liệu chính thức và ấn phẩm công bố liên quan đến việc đăng kí nhãn hiệu, các số nhóm trong Bảng Phân loại của hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đăng kí thuộc về.

Việc sử dụng Bảng phân loại Nice là bắt buộc không chỉ đối với việc đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại các quốc gia tham gia Thỏa ước Nice, mà còn đối với việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi (OAPI), Tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực châu Phi (ARIPO ), Văn phòng sở hữu trí tuệ Benelux (BOIP), Văn phòng sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) và Văn phòng quốc tế của WIPO. Bảng phân loại Nice cũng được áp dụng ở một số quốc gia không tham gia Thỏa ước Nice.

 Sửa đổi Bảng phân loại Nice

Bảng phân loại Nice dựa trên bảng phân loại do Hiệp hội Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ Quốc tế (BIRPI) - tiền thân của WIPO - vào năm 1935. Đó là bảng phân loại bao gồm một danh sách 34 mục và danh sách hàng hóa theo thứ tự chữ cái, đã được thông qua theo Thỏa ước Nice và sau đó được mở rộng thêm mười một mục bao gồm các dịch vụ và danh sách các dịch vụ đó theo thứ tự chữ cái.

Thỏa ước Nice yêu cầu thành lập một Ủy ban chuyên gia trong đó tất cả các nước thành viên tham gia Thỏa ước được đại diện. Ủy ban chuyên gia quyết định tất cả các thay đổi trong Bảng phân loại, đặc biệt là việc chuyển giao hàng hóa và dịch vụ giữa các mục khác nhau, cập nhật danh sách theo thứ tự chữ cái và giới thiệu các ghi chú giải thích cần thiết.

Kể từ khi Thỏa ước Nice có hiệu lực, vào ngày 8 tháng 4 năm 1961, một trong số những thành tựu đáng chú ý nhất của Ủy ban chuyên gia là đã tiến hành sửa đổi danh sách hàng hóa và dịch vụ theo thứ tự chữ cái theo quan điểm về hình thức (trong cuối những năm 1970); sửa đổi đáng kể các nhận xét chung, các tiêu đề của các mục và các ghi chú giải thích (năm 1982); đã giới thiệu một “mã số” cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trong danh sách theo thứ tự chữ cái (năm 1990), mã số này cho phép người dùng tìm thấy sản phẩm hoặc dịch vụ tương đương trong danh sách theo thứ tự chữ cái của các phiên bản ngôn ngữ khác của Bảng phân loại; sửa đổi mục 42 với việc tạo ra các mục từ 43 đến 45 (năm 2000); và tiến hành đánh giá chung tất cả các tiêu đề của các mục và ghi chú giải thích nhằm hài hòa hình thức của chúng và làm rõ nội dung của chúng, đặc biệt là bao gồm các ví dụ cụ thể trong mỗi mục (từ năm 2016 đến 2020).

Các phiên bản của Bảng phân loại Nice

Phiên bản đầu tiên của Bảng phân loại Nice được xuất bản năm 1963, các phiên bản sau thường được xuất bản và có hiệu lực 5 năm một lần. Kể từ năm 2013, Phân loại Nice được sửa đổi mỗi năm một lần và phiên bản mới của mỗi phiên bản được xuất bản hàng năm và có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01.

Các văn bản gốc của Bảng phân loại Nice (bằng tiếng Anh và tiếng Pháp) được xuất bản trực tuyến bởi WIPO. Theo quyết định của Ủy ban chuyên gia, việc xuất bản giấy đã bị ngừng, phiên bản thứ 10, được xuất bản vào tháng 6 năm 2011, là phiên bản in cuối cùng.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan