Phân loại hình khi đăng ký nhãn hiệu, Thỏa ước Vienne

Phân loại hình khi đăng ký nhãn hiệu, Thỏa ước Vienne

Bên cạnh Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa và dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu, còn tồn tại Thỏa ước Vienne về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu.

Như chúng ta đã biết, nhãn hiệu là tổng hợp các yếu tố gồm phần chữ, phần hình hoặc kết hợp của các yếu tố đó. Đối với nhãn hiệu gồm phần hình như hình lá cây, hình ngôi nhà, các hình khác, vậy phải có một phân loại cho yếu tố hình đó khi thẩm định nhãn hiệu.

Baohothuonghieu.com trân trọng giới thiệu tóm tắt về nội dung Thỏa ước Vienne về phân loại hình khi thẩm định nhãn hiệu, bài viết này được dịch từ wipo.gov.

Thỏa ước Vienna về phân loại yếu tố hình đối với nhãn hiệu được ký kết năm 1973. Cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia ký kết phải ghi rõ trong các văn bản chính thức và các ấn phẩm liên quan đến đăng ký và gia hạn nhãn hiệu số lượng nhóm, phân nhóm và các phần của bảng phân loại, trong đó các yếu tố hình của những nhãn hiệu .

Một Ủy ban gồm các chuyên gia, mà trong đó tất cả các Quốc gia ký kết đều được cử đại diện, được thành lập theo Thỏa ước, được giao nhiệm vụ sửa đổi định kỳ của Bảng phân loại. Bảng phân loại hiện tại là phiên bản sáu, đã có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008.

Bảng Phân loại này bao gồm 29 nhóm, 144 phân nhóm, 1.667 phần trong đó các yếu tố hình của nhãn hiệu được phân loại.

Mặc dù chỉ có 25 quốc gia tham gia Thỏa ước Vienna, tuy nhiên Bảng phân loại được sử dụng bởi các cơ quan sở hữu công nghiệp của ít nhất 30 quốc gia, cũng như bởi Tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế, WIPO, Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi (OAPI), Tổ chức Benelux (BOIP) và Văn phòng Hài hòa trong thị trường nội khối (nhãn hiệu thương mại và kiểu dáng) (OHIM) của Cộng đồng châu Âu.

Thỏa ước Vienna tạo ra một Liên minh, trong đó có một Hội đồng. Mỗi quốc gia thành viên có một thành viên của Hội đồng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội đồng là việc thông qua các chương trình hai năm một lần và ngân sách của Liên minh.

Thỏa ước Vienna, ký kết vào năm 1973, đã được sửa đổi vào năm 1985.

Thỏa ước mở cửa cho các quốc gia tham gia Công ước Paris về bảo hộ Sở hữu công nghiệp (1883). Các văn bản phê chuẩn hoặc gia nhập phải được gửi cho Tổng Giám đốc của WIPO.

» Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan