Bảo hộ sáng chế cho doanh nghiệp

[SBLAW] Bảo hộ sáng chế cho doanh nghiệp

Trình độ khoa học kỹ thuật của mỗi quốc gia được đánh giá bằng số lượng sáng chế mà các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong thời gian vừa qua, có một tín hiệu đáng mừng là có nhiều doanh nghiệp Việt Nam được bảo hộ sáng chế. 

SBLAW đã hỗ trợ nhiều nhà sáng chế Việt Nam bảo hộ thành công tại cục SHTT Việt Nam.

Sau đây là một số vi dụ tiêu biểu:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Quy định về sáng chế mật

[SBLAW] Quy định về sáng chế mật Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí