Q&A về đăng ký sáng chế tại Mỹ

Q&A về đăng ký sáng chế tại Mỹ

SBLAW thường nhận được các câu hỏi của nhà sáng chế Việt Nam về việc bảo hộ sáng chế tại Mỹ.

Sau đây là một số câu hỏi điển hình:

Câu hỏi: Thời gian tạm thời chấp nhận đơn + thời gian cấp patent chính thức (60-72 tháng có vẻ quá dài)?

Trả lời: SBLAW làm rõ thời gian cấp patent như sau:

- Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn: 5 tuần

- Thẩm định đơn giai đoạn đầu: 36 tháng

- Nộp yêu cầu ra bằng sáng chế tạm: 12 tháng

- Kiểm tra tính ưu tiên của sáng chế: 12 tháng

- Chờ xử lý đơn sáng chế: tùy thuộc vào mức độ đơn tại thời điểm thẩm định.

Tổng thời gian:  60-72 tháng

Câu hỏi: Kiểm tra xem nếu xin ở VN có đảm bảo hiệu lực toàn cầu không ? chi phí như thế nào?

Trả lời: Văn bằng sáng chế có hiệu lực theo lãnh thổ. Do đó, nếu DN đăng ký sáng chế tại Việt Nam, sáng chế sẽ được bảo hộ tại Việt Nam và không được bảo hộ trên toàn thế giới.

Câu hỏi: Chi phí gộp 3 nội dung vào 1 đơn xin patent thì chi phí như thế nào?

Nếu 3 nội dung này liên quan đến nhau và có tính thống nhất thì DN mới có thể đăng ký 3 nội dung dưới dạng 1 sáng chế,

Câu hỏi: Khi nộp đơn rồi có quyền sử dụng sáng chế không?

Trả lời: Khi nộp đơn rồi khách hàng có thể sử dụng sáng chế với quyền tạm thời.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan