Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Nhượng quyền franchise thứ cấp

SBLAW giới thiệu nội dung của hoạt động nhượng quyền franchise thứ cấp để khách hàng tham khảo. Theo Điều 290, Luật Thương mại 2005,