Quyền nhân thân của tác giả được hiểu thế nào?

Quyền nhân thân của tác giả được hiểu thế nào?

SBLAW giải đáp về Quyền nhân thân của tác giả.

Câu hỏi:

Một cá nhân được thuê sáng tạo 1 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và được trả thù lao cho việc sáng tạo đó.

 

Vậy theo quy định của pháp luật, cá nhân đó có những quyền gì đối với tác phẩm trí tuệ mình sáng tạo ra?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ về quyền nhân thân

“Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

1. Đặt tên cho tác phẩm.

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”

Như vậy, khi được thuê được sáng tạo tác phẩm, cá nhân đó vẫn có quyền nhân thân đối với tác phẩm đó.

Sau khi tác phẩm đã hoàn thành thì có đẩy đủ các quyền nhân thân như đứng tên tác phẩm. Các quyền khác nằm trong quyền nhân thân trong trường hợp theo hợp đồng thuê có thể bị điều chỉnh bởi chủ sở hữu tác phẩm (như thay đổi tên, bổ sung thêm hoặc bớt nội dung…) và theo yêu cầu của chính chủ sở hữu tác phẩm.

Tuy nhiên việc thay đổi này vẫn có sự đồng ý của tác giả - người trực tiếp sáng tạo tác phẩm.

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Hệ thống hành chính

SBLAW cung cấp thông tin về hệ thống các cơ quan hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. 1. Chính phủ: