Nhãn hiệu và ý nghĩa của nhãn hiệu

336

 Hàng năm SBLAW hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong việc bảo hộ cũng như tập huấn về kiến thức bảo hộ tài sản trí tuệ.

 Sau đây là nội dung một bài tập huấn của chuyên viên sở hữu trí tuệ SBLAW đến đào tạo cho doanh nghiệp.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn