Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải nộp những khoản lệ phí gì

SBLAW giải đáp câu hỏi: Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải nộp những khoản lệ phí gì?

 

Trả lời:

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ

- Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ.

 

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

 

+Nếu nộp đơn trên 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm, nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ từ thứ 7 trở đi

 

 

180.000 đ

 

 

30.000 đ

 

 

Lệ phí thẩm định nội dung đơn (cho mỗi nhóm có đến 6 sản phẩm, dịch vụ)

 

+ Nếu đơn có trên 6 sản phẩm, dịch vụ trong 1 nhóm, nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ từ thư 7 trở đi

 

 

360.000 đ

 

 

60.000 đ

 

 

Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

 

120.000 đ

 

 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

 

120.000 đ

 

 

Lệ phí bổ sung cho mỗi nhóm, từ nhóm thứ 2

 

 

100.000 đ

 

 

Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

 

100.000 đ

 

 

Lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (cho mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ)

 

 

660.000 đ

 

 

Lệ phí bổ sung cho nhóm thứ 2

 

 

450.000 đ

 

 

Trên đây là lệ phí quốc gia về sở hữu công nghiệp, ngoài ra còn có phí dịch vụ của từng đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp nếu khách hàng nộp đơn qua đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp.

Đại diện sở hữu công nghiệp

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan