Lệ phí đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid. Hiện nay thành viên của Nghị định thư Madrid theo công bố của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thì đến thời điểm hiện tại đã có 94 quốc gia, tổ chức liên chính phủ, vùng lãnh thổ là thành viên của Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol) tính đến ngày 05/03/2015.

Thẩm định hình thức đơn quốc tế và công bố trên công báo của WIPO

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, IB sẽ kiểm tra tính hợp lệ về mặt hình thức của đơn trong thời hạn từ 2-4 tháng. Nếu đơn đáp ứng được các điều kiện về mặt hình thức thì đơn quốc tế sẽ được công bố trên công báo của WIPO số gần nhất. Công báo của WIPO thường được công bố 4 lần/tháng.

Thẩm định nội dung tại các quốc gia được chọn và/hoặc chỉ định

Sau khi được công bố trên công báo của WIPO, đơn sẽ được thẩm định khả năng bảo hộ theo quy định của quốc gia được chọn và/hoặc chỉ định.

Thông thường thời hạn này sẽ là 1 năm hoặc 18 tháng đối với một số quốc gia kể từ ngày nhận được thông báo của WIPO.

Trong trường hợp việc từ chối bảo hộ được đưa ra dưa trên đơn phản đối của bất cứ bên thứ ba nào khác thì thời hạn nêu trên có thể kéo dài. Văn phòng quốc gia của quốc gia được chỉ định phải thông báo về thời hạn phản đối đơn cho IB để xác định thời hạn ra thông báo cuối cùng.

Thời hạn bảo hộ của đơn quốc tế: Sau khi được chấp nhận bảo hộ, thời hạn bảo hộ sẽ có hiệu lực là 10 năm tính từ ngày nộp đơn quốc tế. Nhãn hiệu có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần và mỗi lần là 10 năm.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid
Lệ phí đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid

Phí đăng ký quốc tế theo hệ thống hệ thống Madrid

Phí đăng ký quốc tế thông thường sẽ bao gồm các khoản phí sau đây:

- Phí nộp đơn quốc tế cho Văn phòng cơ sở. Phí này được tính theo lệ phí quốc gia của Cục sở hữu trí tuệ;

- Phí nộp đơn quốc tế. Phí này sẽ được tính theo bảng phí của WIPO và thường có các loại phí sau:

+ Phí cơ bản. Được tính toán phụ thuộc vào nhãn hiệu được đăng ký (có màu hay không có màu);

+ Phí bổ sung cho mỗi nhóm hàng hóa/dịch vụ: Được tính dựa trên số nhóm hàng hóa/dịch vụ cần đăng ký;

+ Phí bổ sung cho mỗi nước được chọn/chỉ định. Phí này được tính dựa trên phí mà quốc gia ký kết đã

- Phí dịch vụ của đại diện.

Phí và lệ phí theo quy định để thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu là 2.000.000 đồng, không bao gồm các khoản phí khác phải nộp cho Văn phòng quốc tế.

Thời hạn giải quyết:

Sau khi nộp đơn đăng ký quốc tế tại Văn phòng cơ sở thì Văn phòng cơ sở có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng quốc tế (International Bureau – IB) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong vòng 02 tháng kể từ khi nhận đủ tài liệu hợp lệ theo quy định, nếu có thiếu sót trong đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp đơn để sửa chữa. Trong trường hợp không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo, đơn sẽ bị coi như bị rút bỏ.

Nếu đơn không có thiếu sót hoặc đã được sửa chữa đúng yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo về các khoản phí và lệ phí cần phải nộp trực tiếp cho Văn phòng quốc tế. Sau đó, người nộp đơn cần ký xác nhận và chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo về phí, lệ phí.

Tham khảo thêm » Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cụ thể nào. Các quy định pháp luật được trích dẫn trong nội dung bài viết có hiệu lực tại thời điểm đăng, nhưng có thể đã thay đổi vào thời điểm đọc của bạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Mọi vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến địa chỉ baohothuonghieu@sblaw.com.vn.

SBLAW là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến sở hữu trí tuệ. Hãy tham khảo về các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi qua địa chỉ email baohothuonghieu@sblaw.com.vn.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan