Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

SBLAW chia sẻ về Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

 

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ. Văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được gọi là “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu”. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần là 10 năm

Mẫu văn bàng bảo hộ được cấp tại Việt Nam, Lào, Cam pu chia…

 

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

– Nội dung của Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu:

+ Số …

+ Cơ quan cấp

+ Chủ giấy chứng nhận: Tên, Địa chỉ

+ Ngày nộp đơn: …

+ Quyết định cấp số: …

+ Có hiệu lực từ ngày cấp đén hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ (có thể gia hạn)

+ Kèm theo mẫu nhãn hiệu đã được bảo hộ.

» Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại – Chat Zalo
  • Email address
Share by:
Share on facebook
Share on email
Tin tức liên quan