Dịch vụ sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan

253

Dịch vụ sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan

Dịch vụ sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan

S&B Law cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý  liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan sau:

– Tư vấn về vấn đề xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

 

– Tư vấn về căn cứ phát sinh, xác lập quyền tác giả và quyền liên quan tại Cục Bản Quyền tác giả Việt

– Nam và các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới.

 

– Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả.

 

– Đại diện cho khách hàng tiến hành xác lập các đối tượng của quyền tác giả như quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, tác phẩm kịch bản chương trình truyền hình, biểu diễn, phần mềm máy tính.

 

– Đại diện cho khách hàng tiến hành xác lập các đối tượng của quyền liên quan như quyền đối với người biểu diễn, quyền đối với nhạc công, quyền đối với các tác phẩm ghi âm và ghi hình.

– Đại diện cho các tổ chức phát sóng, các tổ chức ghi âm, ghi hình và các ca sĩ tham gia đàm phán, trao đổi và xuất nhập khẩu bản quyền và quyền liên quan.

»

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn