Dịch vụ sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan

Dịch vụ sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan

Dịch vụ sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả và quyền liên quan

S&B Law cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý  liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan sau:

- Tư vấn về vấn đề xác định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

 

- Tư vấn về căn cứ phát sinh, xác lập quyền tác giả và quyền liên quan tại Cục Bản Quyền tác giả Việt

- Nam và các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới.

 

- Tư vấn về phạm vi bảo hộ của quyền tác giả.

 

- Đại diện cho khách hàng tiến hành xác lập các đối tượng của quyền tác giả như quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, tác phẩm kịch bản chương trình truyền hình, biểu diễn, phần mềm máy tính.

 

- Đại diện cho khách hàng tiến hành xác lập các đối tượng của quyền liên quan như quyền đối với người biểu diễn, quyền đối với nhạc công, quyền đối với các tác phẩm ghi âm và ghi hình.

- Đại diện cho các tổ chức phát sóng, các tổ chức ghi âm, ghi hình và các ca sĩ tham gia đàm phán, trao đổi và xuất nhập khẩu bản quyền và quyền liên quan.

»

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan