Đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

SBLAW tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Cục Bản quyền tác giả.

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

b) Tác phẩm cần đăng ký (2 bản)

c) Giấy cam đoan của tác giả

d) Quyết định giao việc giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

e) Hợp đồng thiết kế trong trờng hợp thuê sáng tạo tác phẩm

f) Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

 

» Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật

Đăng ký quyền tác giả cho Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan