Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu liên kết uy tín và nhanh chóng

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, một lĩnh vực đặc biệt thu hút sự chú ý là đăng ký nhãn hiệu liên kết. Nhãn hiệu liên kết không chỉ là việc bảo vệ danh tiếng và quyền lợi của một doanh nghiệp mà còn là chiến lược tối ưu hóa giá trị thương hiệu thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhãn hiệu và sản phẩm, dịch vụ tương đồng hoặc có liên quan. Trong bối cảnh này, việc đăng ký nhãn hiệu liên kết đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các chi tiết quan trọng như mô tả nhãn hiệu, yếu tố liên kết, và sự mối liên quan giữa các thành phần của thương hiệu. Bài viết này sẽ đi sâu vào quy trình đăng ký nhãn hiệu liên kết, nhấn mạnh những điểm quan trọng cần lưu ý để đảm bảo sự bảo vệ chặt chẽ cho hệ thống nhãn hiệu liên kết của doanh nghiệp.

Nhãn hiệu liên kết là gì?

Thương hiệu liên kết (nhãn hiệu) là các thương hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Ví dụ một doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu ESCO cho sản phẩm dầu nhờn, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đăng ký các nhãn hiệu tương tự như ESCA, ESCOO cũng cho sản phẩm dầu nhờn.

Nhãn hiệu liên kết còn có tên là nhãn hiệu bao vây, mục đích của việc đăng ký nhãn hiệu liên kết là nhằm ngăn chặn bên thứ ba đăng ký những nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng nên quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu liên kết để bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của mình. Nhằm tránh những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong tương lai.

Nhãn hiệu liên kết là gì
Nhãn hiệu liên kết là gì?

Đăng ký nhãn hiệu liên kết cần điều kiện gì?

Việc đăng ký nhãn hiệu liên kết liên quan đến việc đăng ký các nhãn hiệu mà cùng một chủ thể sở hữu, chúng có thể giống hoặc tương tự nhau và được sử dụng cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc có mối liên quan. Nhãn hiệu liên kết sẽ bao gồm ít nhất hai sản phẩm hoặc dịch vụ trở lên. Các đặc điểm của nhãn hiệu liên kết bao gồm:

Đặc điểm về chủ thể:

Các nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu liên kết này phải do cùng một chủ thể đăng ký thì mới được coi là nhãn hiệu liên kết.

Đặc điểm về nhãn hiệu:

Ngoài ra, khi cùng một chủ thể đăng ký, các nhãn hiệu được xem xét là nhãn hiệu liên kết khi chúng thỏa mãn điều kiện là chúng có dấu hiệu trùng hoặc tương tự nhau. Một ví dụ điển hình có thể được nêu ra là nhóm nhãn hiệu như Toyota Corolla, Camry, Vios, Toyota Celica, Toyota Avalon, mà tất cả đều thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota.

Đặc điểm về sản phẩm, dịch vụ:

Các nhãn hiệu này phải có sự liên quan đối với nhau về mẫu nhãn hiệu và nhóm ngành sản phẩm dịch vụ mà chúng cung cấp.

Ví dụ cụ thể là các nhãn hiệu như Wave, Wave S, Wave RS, được sử dụng cho dòng sản phẩm xe máy Wave của Honda. Đây được xem là các nhãn hiệu liên kết của công ty Honda.

Mục đích chính của việc đăng ký nhãn hiệu liên kết là để ngăn chặn bên thứ ba đăng ký những nhãn hiệu tương tự với những nhãn hiệu đã được công ty bảo vệ bằng văn bằng bảo hộ. Điều này làm tăng sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với việc đăng ký nhãn hiệu liên kết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích tối đa của họ.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu liên kết của SBLAW
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu liên kết của SBLAW

Lưu ý về tờ khai khi đăng ký nhãn hiệu liên kết

So với việc đăng ký các nhãn hiệu độc lập thông thường, khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu liên kết, chủ thể đăng ký nhãn hiệu cần chú ý đến các điểm sau đây trong tờ khai đăng ký:

Phần mô tả nhãn hiệu trong tờ khai cần phải rõ ràng chỉ định rằng nhãn hiệu đang được đăng ký là nhãn hiệu liên kết.

Người nộp đơn cần mô tả chi tiết về các yếu tố liên kết liên quan đến nhãn hiệu hoặc hàng hoá, dịch vụ:

  • Trong trường hợp yếu tố liên kết là nhãn hiệu, cần chỉ định rõ xem trong các nhãn hiệu liên kết đó, nhãn hiệu nào được xem là nhãn hiệu cơ bản; nếu có, cần xác định nhãn hiệu đó là nhãn hiệu nào. Nếu một hoặc một số trong các nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó hoặc đã được nêu trong đơn nộp trước đó, cần chỉ rõ số văn bằng bảo hộ và số đơn nộp trước đó.
  • Trong trường hợp yếu tố liên kết là hàng hoá, dịch vụ, cần chỉ rõ xem trong số các hàng hoá, dịch vụ đó, hàng hoá, dịch vụ nào được xem là cơ bản; nếu có, cần xác định hàng hoá, dịch vụ đó là gì. Nếu một trong các hàng hoá, dịch vụ đã được đăng ký trước đó hoặc đã được nêu trong đơn nộp trước đó, cần chỉ rõ số văn bằng bảo hộ và số đơn nộp trước đó.
  • Trong trường hợp người nộp đơn không chỉ rõ nhãn hiệu cơ bản hoặc hàng hoá, dịch vụ cơ bản, tất cả các nhãn hiệu và tất cả các hàng hoá, dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu trong đơn nộp đều được coi là độc lập với nhau. Quá trình đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu trong đơn sẽ không áp dụng ngoại lệ đối với nhãn hiệu liên kết.

Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc vướng mắc trong quá trình đăng ký nhãn hiệu liên kết, quý khách hàng được khuyến khích liên hệ ngay với Công ty luật SBLAW để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Truy cập website: https://baohothuonghieu.com/ để biết thêm các thông tin khác.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan