BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

 Dự án “Nhãn hiệu nổi tiếng” được thực hiện theo Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngày 24/3/2015 giữa Bộ KH&CN và INTA.

.

 Dự án được triển khai nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá, thu thập và tổng hợp thông tin, ý kiến từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan, chủ sở hữu nhãn hiệu, các doanh nghiệp và đại diện sở hữu công nghiệp về những vướng mắc trong việc thi hành các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan tới việc công nhận, bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng; hình thành hệ thống căn cứ lý luận và thực tiễn cho những đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về nhãn hiệu nổi tiếng.

Vừa qua, Bộ khoa học công nghệ đã tiến hành công bố bản nghiên cứu hữu ích này, SBLAW trân trọng giới thiệu tới cộng đồng sở hữu trí tuệ về văn bản và hy vọng, đây là một nguồn tham khảo hữu ích, phục vụ công tác nghiên cứu và làm thực tiễn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Sau đây là toàn văn báo cáo:

banquyen/userfiles/MOST-INTA - WKTM Project - Final Report Updated 03112017 (clean) - V02 (1)-converted.pdf

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan