Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước - Cục sở hữu trí tuệ có thẩm quyền tiến hành nhằm thừa nhận quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp.

 

Hình thức đăng ký kiểu dáng công nghiệp là ghi nhận kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu và tác giả kiểu dáng công nghiệp vào sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp vào sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp  và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.


Kiểu dáng công nghiệp được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành về hình thức và nội dung. 

Thời gian đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thông thường là 12 tháng gồm giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung.

Việc tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp tương đối phức tạp, các nhà sáng chế, vẽ kiểu nên kết hợp với các luật sư kiểu dáng để đăng ký nhanh chóng, hỗ trợ thành công thủ tục đăng ký.

Các dịch vụ tư vấn của luật sư SBLAW.

- Các luật sư SBLAW sẽ hỗ trợ khách hàng đánh giá sơ bộ về kiểu dáng.

- Tiến hành tra cứu kiểu dáng.

- Tiến hành mô tả kiểu dáng và chụp ảnh.

- Viết bản mô tả và yêu cầu bảo hộ.

- Nộp đơn và theo dõi đơn tại Cục SHTT.

- Trả lời các thông báo của cục SHTT.

- Nhận văn bằng bảo hộ và chuyển lại cho khách hàng.

Chi phí tra cứu và đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 12 triệu đồng.

» Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan