ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI KHU VỰC CÁC NƯỚC ASEAN

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI KHU VỰC CÁC NƯỚC ASEAN

Công ty Luật SBLAW là đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu Việt Nam, tư vấn cho khách hàng về thủ tục bảo hộ ra nước ngoài trong đó có Asean. 

 

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi hiện đang có nhu cầu muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm do công ty mình sản xuất tại khu vực các nước ASEAN (bao gồm cả Việt Nam). Cho hỏi thủ tục đăng ký, thời gian và chi phí thực hiện thông qua SB Law như thế nào? Xin cám ơn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

ASEAN bao gồm 11 quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam. Trong đó tại Myanmar, Luật SHTT vừa có hiệu lực và đang trong giai đoạn “Soft Opening” để cho các đơn đã được đăng ký theo Luật chứng thư trước đó tiến hành đăng ký lại và dự kiến sau ngày 30/01/2021 mới bước vào giai đoạn “Grand Opening” để các bên được nộp đơn mới. Tại Đông Timor, Luật SHTT chưa có hiệu lực nên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, các bên thường tiến hành thủ tục đăng báo về nhãn hiệu và tiến hành định kỳ 03 tháng/lần.

Ngoài ra, trong số các quốc gia bạn dự định đăng ký có 09/11 quốc gia thuộc hệ thống Madrid là Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Lào, Philippines, Singapore và Thái Lan. Vì vậy để tiết kiệm chi phí, nên cân nhắc nộp đơn thông qua hệ thống Madrid để chỉ định vào 08 quốc gia (với điều kiện đơn cơ sở đã được nộp tại Việt Nam) và nộp đơn trực tiếp tại 02 quốc gia còn lại là Myanmar và Đông Timor.

I.  Quy trình thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

Nếu SB Law được lựa chọn là đại diện pháp lý, thay mặt Quý Khách hàng tiến hành công việc đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu tại các quốc gia (tuỳ chọn)

Bước 2: Thực hiện 1 trong các nội dung sau:

- Tiến hành sửa đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam về đại diện SBLAW (nếu Quý Công ty đã nộp đơn tại Việt Nam và chưa đưọc cấp văn bằng bảo hộ).

- Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (trường hợp Quý Công ty chưa tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam)

Bước 3: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid chỉ định vào 08 quốc gia (Brunei, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Lào, Philippines, Singapore và Thái Lan).

Bước 4: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Myanmar và Đông Timor.

Lưu ý: Các bước 2 – 3 – 4 có thể tiến hành đồng thời.

 

II.  Chi phí thực hiện:

1. Tại Việt Nam:

* Nếu nhãn hiệu của Quý Khách hàng chưa được đăng ký tại Việt Nam, thì chi phí tra cứu và đăng ký cụ thể tại Việt Nam cho 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ như sau:

 

Chi tiết

 

 

Phí nhà nước

 

(VNĐ)

 

 

Phí dịch vụ

 

(VNĐ)

 

 

Phí tra cứu khả năng đăng ký 01 nhãn hiệu gồm 01 nhóm dịch vụ trước khi nộp đơn[1]

 

 

 

 

 

--

 

 

1.000.000

 

 

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm dịch vụ (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)

 

 

1.360.000

 

 

2.640.000

 

 

Cộng:

 

 

5.000.000

 

 

5% VAT:

 

 

250.000

 

 

Tổng cộng:

 

Bằng chữ:

 

 

5.250.000

 

Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng

 

 

* Nếu nhãn hiệu đã được đăng ký tại Việt Nam, chưa được cấp bằng và không thực hiện qua SB Law:

 

Nội dung

 

 

Phí nhà nước

 

(VNĐ)

 

 

Phí dịch vụ

 

(VND)

 

 

1. Nộp đơn yêu cầu sửa đổi đại diện cho 01 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

 

 

-

 

 

2.000.000

 

 

2. Phí theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu và nộp phí cấp bằng

 

 

360.000

 

 

2.640.000

 

 

Cộng (VNĐ)

 

 

5.000.000

 

 

5% VAT

 

 

250.000

 

 

Tổng cộng

 

Bằng chữ

 

 

5.250.000

 

Năm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng

 

 

 

2. Tại 10 quốc gia ASEAN khác

2.1 Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại các quốc gia thuộc khối ASEAN

 

STT

 

 

Quốc gia

 

 

Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại

 

(USD)

 

 

Phí dịch vụ

 

(USD)

 

 

1

 

 

Brunei

 

 

240.00

 

 

80.00

 

 

2

 

 

Campuchia

 

 

120.00

 

 

80.00

 

 

3

 

 

Indonesia

 

 

180.00

 

 

80.00

 

 

4

 

 

Lào

 

 

120.00

 

 

80.00

 

 

5

 

 

Malaysia

 

 

230.00

 

 

80.00

 

 

6

 

 

Myanmar

 

 

120.00

 

 

80.00

 

 

7

 

 

Philippines

 

 

280.00

 

 

80.00

 

 

8

 

 

Singapore

 

 

180.00

 

 

80.00

 

 

9

 

 

Thái Lan

 

 

160.00

 

 

80.00

 

 

Cộng (1 – 9)

 

 

1,630.00

 

 

720.00

 

 

Phí ngân hàng (9 quốc gia)

 

 

20.00 x 9= 180.00

 

 

Tổng USD

 

 

2,530.00

 

 

Tỉ giá (ngày 09/12/2020)

 

 

23.220

 

 

Tổng VNĐ

 

 

58.746.600

 

 

5% VAT

 

 

2.937.330

 

 

TỔNG CỘNG VNĐ

 

Bằng chữ

 

 

61.683.930

 

Sáu mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn chín trăm ba mươi đồng

 

 

Ghi chú:

- Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng.

- Việc tra cứu là không bắt buộc. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của Quý Khách hàng, SB Law đề nghị Quý Khách hàng nên tiến hành việc tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn tại các quốc gia trên.

- Tại Đông Timor, hiện tại không có thủ tục tra cứu trước.

2.2. Đăng ký nhãn hiệu

2.2.1. Đăng ký tại 08 quốc gia thuộc hệ thống Madrid

 

STT

 

 

Quốc gia và

 

 

Phí nhà nước

 

 

Phí dịch vụ

 

 

Vùng lãnh thổ

 

 

(CHF)

 

 

(CHF)

 

 

I

 

 

Phí cơ bản trả cho WIPO đối với việc đăng ký nhãn hiệu đen trắng

 

 

653.00

 

 

740.00

 

 

Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam

 

 

100.00

 

 

II

 

 

Phí chỉ định các nước thành viên

 

 
 

1

 

 

Brunei

 

 

196.00

 

 

70.00

 

 

2

 

 

Campuchia

 

 

139.00

 

 

70.00

 

 

3

 

 

Indonesia

 

 

144.00

 

 

70.00

 

 

4

 

 

Malaysia

 

 

259.00

 

 

70.00

 

 

5

 

 

Lào

 

 

141.00

 

 

70.00

 

 

6

 

 

Philippines

 

 

116.00

 

 

70.00

 

 

7

 

 

Singapore

 

 

242.00

 

 

70.00

 

 

8

 

 

Thái Lan

 

 

418.00

 

 

70.00

 

 

Cộng (I-II)

 

 

2,408.00

 

 

1,300.00

 

 

Phí ngân hàng

 

 

65.00

 

 

Phí chuyển tài liệu

 

 

50.00

 

 

Tổng CHF

 

 

3,823.00

 

 

Tỷ giá CHF (ngày 09/12/2020)

 

 

26,440.50

 

 

Tổng VND

 

 

101.082.031

 

 

5% VAT

 

 

5.054.102

 

 

TỔNG CỘNG VNĐ:

 

Bằng chữ:

 

 

106.136.133

 

Một trăm linh sáu triệu một trăm ba mươi sáu nghìn một trăm ba mươi ba đồng

 


 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan