Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ đã đựợc cấp mang nhãn hiệu tập thể

Câu hỏi:

Nhãn hiệu tập thể đã được cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền cho Hội nông dân xã. Tuy nhiên, hiện nay, phía Hội nông dân xã đã không sử dụng thương hiệu trên; do đó, muốn làm thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu nêu trên cho 1 doanh nghiệp khác - có trụ sở nằm cùng trên địa bàn xã và muốn làm thủ tục Đổi tên Chủ sở hữu thương hiệu trên Văn bằng bảo hộ độc quyền theo quy định.

Trả lời

SBLAW trả lời: Qua xem xét, nghiên cứu chúng tôi đã có những nhận định và đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý như sau:

Hướng dẫn nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể:

Theo điều 139 khoản 5 Luật SHTT quy định: “Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó”.

Quyền nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tập thể (điều 87 khoản 3 Luật SHTT):

 • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.
 • Do doanh nghiệp là một tổ chức riêng, không phải là một tổ chức tập thể, nên không thể ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sở hữu hay quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể được.

Doanh nghiệp muốn sử dụng nhãn hiệu tập thể (với điều kiện ngành nghề kinh doanh phù hợp), sẽ có 2 biện pháp:

 • Cách 1: Doanh nghiệp gia nhập Hợp tác xã hoặc Hội nông dân. Và sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, cho phép tổ chức, cá nhân, hộ gia đình là thành viên HTX được sử dụng nhãn hiệu (quy chế hiện tại chỉ cho phép các Hộ gia đình sử dụng)
 • Cách 2: Sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể của Hội nông dân, cho phép doanh nghiệp trên địa bàn có ngành nghề kinh doanh phù hợp được sử dụng nhãn hiệu.

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể:

 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.
 • Để đăng ký và sử dụng nhãn hiệu tập thể, các tổ chức chủ sở hữu quyền có thể nhờ các luật sư, đại diện sở hữu trí tuệ trợ giúp về mặt pháp lý để tiến hành đăng ký.

Tham khảo chi tiết tại đây >> Nhãn hiệu tập thể là gì?

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan