Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ dưới góc nhìn luật sư

167

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi về chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ trên truyền hình nhân dân.

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn