Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho Daio Paper Corporation JP

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho Daio Paper Corporation JP

Các luật sư sở hữu trí tuệ của SBLAW đã tư vấn và bảo hộ thành công kiểu dáng công nghiệp cho Daio Paper Corporation (JP)

– một công ty của Nhật Bản tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Nội dung của kiểu dáng công nghiêp như sau:

Tên kiểu dáng: BAO GÓI TÃ GIẤY

Chủ bằng độc quyền: Daio Paper Corporation (JP)

Số đơn: 3-2014-00206

Ngày nộp đơn: 18.02.2014

Số phương án/bộ sản phẩm: 02

Việc bảo hộ thành công kiểu dáng công nghiệp cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam một lần nữa khẳng định thương hiệu và kinh nghiệm của SBLAW trong việc hỗ trợ khách hàng bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ của mình tại Việt Nam.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

»

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan