Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Luật sư SBLAW tư vấn về biện pháp để thương mại hóa sản phẩm và tránh vi phạm bản quyền.

Câu hỏi:

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, năm 2014, chúng tôi đã viết một phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng tôi muốn thương mại hóa sản phẩm và tránh vi phạm bản quyền, mong luật sư tư vấn thủ tục cho chúng tôi?

Trả lời:

Để chống lại hành vi vi phạm bản quyền đối với doanh nghiệp, một trong những việc làm hữu hiệu đó là doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán tại Cục bản quyền tác giả.

1. SBLAW có chức năng đại diện bản quyền và sẽ trợ giúp khách hàng trong các công việc sau:

• Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả trước khi nộp đơn.

• Thành lập bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

• Thay mặt doanh nghiệp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả.

• Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Bản quyền tác giả (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

• Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền và bàn giao cho doanh nghiệp.

 

2. THÔNG TIN/ TÀI LIỆU YÊU CẦU:

- 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (trong trường hợp đăng ký dưới tên Công ty)

- 02 bản sao CMT của tác giả (hoặc các đồng tác giả)

- 02 bản hợp đồng ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của SBLaw).

- 02 bản in bản code của phần mềm

- 02 bản mô tả phần mềm

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ cho tác giả (hoặc các đồng tác giả)

- 02 bản giấy cam đoan của tác giả (hoặc các đồng tác giả)

 

» Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan