Thủ tục đăng ký bản quyền sách tại Mỹ

 

 SB Law trân trọng giới thiệu thủ tục đăng ký bản quyền sách tại Mỹ

 

 

- Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Tên tác phẩm

+ Thời gian hoàn thành

+ Ngày và quốc gia lần xuất bản lần đầu tiên (Trong trường hợp tác phẩm đã được xuất bản rộng rãi trước khi nộp đơn đăng ký)

+ Tên của 01 hoặc nhiều tác giả, trừ trường hợp tác giả vô danh hoặc ký bằng bút danh

+ Bản tuyên bố hiệu lực trong trường hợp tác phẩm được cho thuê

+ Tên và địa chỉ của nguyên đơn

+ Trường hợp nguyên đơn không phải tác giả sẽ cần văn bản giải thích ngắn gọn về lý do nguyên đơn được sở hữu bản quyền

+ Bản mô tả tác phẩm

+ Bảntả các tài liệu được nêu trong tác phẩm

+ Tên cá nhân xác nhận sự thật được cung cấp tại đơn đăng ký

- Lệ phí:

+ 45 USD/đơn đăng ký (cho 01 tác giả, nguyên đơn giống nhau, 01 tác phẩm không dùng cho thuê)

+ 65 USD/đơn đăng ký tiêu chuẩn (cho các loại đăng ký khác)

+ 125 USD trường hợp nộp bản cứng

- Yêu cầu công việc:

Người nộp đơn có thể gửi bản sao tác phẩm dưới dạng bản mềm hoặc bản cứng.

Trường hợp phải gửi bản cứng khi đáp ứng 02 tiêu chí sau:

- Tác phẩm của bạn được xuất bản dưới dạng bản cứng; và

- Bạn được yêu cầu gửi “phiên bản tốt nhất” của tác phẩm  HOẶC bạn được yêu cầu gửi tác phẩm xuất bản lần đầu tiên.

* Yêu cầu về “phiên bản tốt nhất”:

Trường hợp tác phẩm của bạn được xuất bản lần đầu ngoài Hoa Kỳ, bạn có thể gửi tác phẩm dưới dạng: hoặc bản xuất bản lần đầu tiên hoặc theo phiên bản tốt nhất.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Tác giả của tác phẩm

SBLAW giải đáp về những người được coi là tác giả của tác phẩm. Câu hỏi:    Những người nào được coi là tác giả của