Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm kiến trúc như thế nào

254

SBLAW tư vấn về đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc.

Câu hỏi:

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả  tác phẩm kiến trúc như thế nào?

Trả lời:

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả  tác phẩm kiến trúc gồm:

1. Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

2. Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc                                                                       

3. Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

4. Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

5. Bản cam đoan của tác giả

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn