Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm kiến trúc như thế nào

SBLAW tư vấn về đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc.

Câu hỏi:

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả  tác phẩm kiến trúc như thế nào?

Trả lời:

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả  tác phẩm kiến trúc gồm:

1. Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

2. Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc                                                                       

3. Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

4. Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

5. Bản cam đoan của tác giả

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Tác giả của tác phẩm

SBLAW giải đáp về những người được coi là tác giả của tác phẩm. Câu hỏi:    Những người nào được coi là tác giả của