Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình như thế nào?

155

SBLAW tư vấn về đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình

Câu hỏi:

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm tạo hình bao gồm:

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình

– Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

– Quyết định giao nhiệm vụ trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc

– Hợp đồng thuê sáng tạo tác phẩm trong trường hợp Chủ sở hữu thuê một bên khác thiết kế và được hưởng thù lao

– Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu trong trường hợp tác giả là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

– Giấy cam đoan của tác giả

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn