Bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền là gì?

[Baohothuonghieu.com] - Bản quyền, như một nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và sáng tạo của các tác giả, nghệ sĩ, và những người sáng tạo. Là một lĩnh vực pháp lý đa chiều, bản quyền không chỉ là một công cụ pháp lý quan trọng mà còn là động lực mạnh mẽ khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong xã hội. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền là gì? Từ khái niệm cơ bản, các dạng vi phạm phổ biến đến những thách thức và biện pháp bảo vệ mà chủ sở hữu bản quyền thường phải đối mặt. Hãy cùng nhau đi sâu vào thế giới phức tạp của bản quyền và tìm hiểu về vai trò quan trọng của nó trong việc bảo vệ sự đa dạng và sự sáng tạo trong xã hội ngày nay.

Bản quyền là gì?

Bản quyền (hay quyền tác giả) là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng để mô tả quyền mà tác giả có đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ. Các tác phẩm thuộc phạm vi bản quyền bao gồm từ sách, nhạc, tranh, điêu khắc và phim, đến các chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu, quảng cáo, bản đồ và bản vẽ kỹ thuật.

Thường thường, đối với tác phẩm mà một tác giả sáng tạo, các quyền liên quan đến quản lý, sử dụng, và khai thác giá trị của sản phẩm được bảo vệ ngay từ thời điểm tạo ra tác phẩm. Các cá nhân khác không được phép xâm phạm các quyền này mà không có sự đồng thuận từ tác giả.

Người sở hữu bản quyền, có thể là cá nhân hoặc tổ chức, được ủy quyền sử dụng và tận dụng các lợi ích liên quan đến sản phẩm. Hệ thống pháp luật quốc gia quy định rõ ràng về những người này, đồng thời việc này cũng được công nhận và bảo vệ quốc tế. Do đó, bản quyền không chỉ là một khía cạnh quan trọng của tạo ra và sở hữu tác phẩm, mà còn là một cơ chế pháp lý đảm bảo và khuyến khích sự sáng tạo và quản lý công bằng trong cộng đồng quốc tế.

Bản quyền là gì - Vi phạm bản quyền là gì
Bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền là gì?

Những gì có thể được bảo hộ bản quyền?

Danh sách các tác phẩm được bảo hộ thường không được nêu trong các văn bản pháp lý. Tuy nhiên, nói rộng ra, các tác phẩm được bảo hộ bản quyền trên thế giới thường bao gồm các loại sau:

 • Tác phẩm văn học như: tiểu thuyết, thơ, kịch, tác phẩm tham khảo, bài báo;
 •  Chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu;
 • Phim, sáng tác âm nhạc, và vũ đạo;
 • Các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ, hình vẽ, ảnh và điêu khắc;
 • Kiến ​​trúc;
 • Quảng cáo, bản đồ và bản vẽ kỹ thuật.

Việc bảo hộ bản quyền chỉ mở rộng về cách diễn tả, không liên quan đến ý tưởng, thủ tục, phương pháp hoạt động hoặc các công thức toán học. Một số đối tượng có thể được bảo hộ bản quyền sẵn hoặc không, chẳng hạn như tiêu đề, khẩu hiệu, logo, tùy thuộc chúng có đủ quyền tác giả hay không

Những gì có thể được bảo hộ bản quyền
Những gì có thể được bảo hộ bản quyền

Bản quyền sẽ cung cấp quyền gì? Nếu tôi là tác giả của một tác phẩm thì quyền đó là gì?

 Có hai loại quyền dưới dạng bản quyền:

 • Quyền kinh tế: cho phép người sở hửu hợp pháp nhận được lợi ích tài chính khi cho người khác sử dụng tác phẩm của mình
 • Quyền tinh thần: bảo vệ những lợi ích phi kinh tế cho tác giả
 • Phần lớn luật bản quyền chỉ ra rằng người sở hữu hợp pháp có quyền kinh tế để ủy quyền hoặc ngăn chặn việc sử dụng tác phẩm đó trong công việc, trong một số trường hợp, để nhận tiền thù lao cho việc sử dụng tác phẩm của họ (chẳng hạn như thông qua quản lý tập thể). Chủ sở hữu quyền kinh tế của tác phẩm có thể cấm hoặc ủy quyền:
 • Tái tạo dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như xuất bản, in hoặc ghi âm;
 • Tổ chức buổi biểu diễn công cộng, chẳng hạn như một vở kịch hoặc tác phẩm âm nhạc;
 • Làm bản ghi, ví dụ, ở dạng đĩa compact hoặc DVD;
 • Phát sóng, bằng đài phát thanh, cáp hoặc vệ tinh;
 • Dịch sang các ngôn ngữ khác; và
 • Chuyển thể, chẳng hạn từ một cuốn tiểu thuyết thành kịch bản phim.

Ví dụ về quyền tinh thần được công nhận rộng rãi bao gồm yêu cầu quyền tác giả của tác phẩm và quyền phản đối các thay đổi đối với tác phẩm có thể gây tổn hại đến danh tiếng của tác giả.

Tham khảo thêm >> https://baohothuonghieu.com/dich-vu/dang-ky-ban-quyen-tac-gia/

Tôi có thể đăng ký bản quyền được không?

Tại phần lớn các quốc gia, theo Công ước Berne, sự bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm được trao một cách tự động mà không cần đăng ký hay bằng hình thức khác.

Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đều có một hệ thống để cho phép đăng ký tự nguyện các tác phẩm. Các hệ thống đăng ký tự nguyện như vậy có thể giúp giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu hoặc sáng tạo, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính, bán hàng, và chuyển nhượng và / hoặc chuyển nhượng quyền.

Xin lưu ý rằng WIPO không cung cấp hệ thống đăng ký bản quyền hoặc cơ sở dữ liệu bản quyền có thể tìm kiếm.

Luật bản quyền và các điều ước quốc tế

 1. Beijing Treaty on Audiovisual Performances
 2. Công ước Berne
 3. Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh
 4. Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ
 5. Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công bố
 6. Công ước quốc tế bảo hộ người biểu diễn - ROME
 7. Hiệp ước quyền tác giả WIPO
 8. Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT)

Vi phạm bản quyền là gì?

Vi phạm bản quyền, ăn cắp bản quyền hoặc sử dụng sản phẩm được bảo vệ bởi quyền tác giả một cách trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, nếu không có sự cho phép. Điều này dẫn đến việc vi phạm một số quyền độc quyền mà chủ sở hữu bản quyền được ban cho, bao gồm quyền sao chép, phân phối, hiển thị hoặc thực hiện các tác phẩm được bảo vệ, cũng như tạo ra các tác phẩm phái sinh. Chủ sở hữu bản quyền thường là người tạo ra tác phẩm, nhà xuất bản hoặc doanh nghiệp có quyền sở hữu bản quyền.

Để ngăn chặn và xử phạt vi phạm bản quyền, chủ sở hữu bản quyền thường áp dụng các biện pháp pháp lý và công nghệ. Tranh chấp vi phạm bản quyền thường được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp, thông báo và xử lý, hoặc thông qua kiện tụng tại tòa án dân sự. Trong trường hợp vi phạm thương mại tổng hợp hoặc quy mô lớn, đặc biệt là khi liên quan đến hàng giả, có thể xảy ra truy tố thông qua hệ thống tư pháp hình sự.

Do sự tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số và sự tiếp cận ngày càng tăng của Internet, việc vi phạm bản quyền đã trở nên phổ biến và ẩn danh hơn. Ngày nay, các ngành công nghiệp phụ thuộc bản quyền thường tập trung vào mở rộng phạm vi của pháp luật bản quyền và xử phạt, chủ yếu nhắm vào người xâm phạm gián tiếp, nhà cung cấp dịch vụ và nhà phân phối phần mềm, được coi là tạo điều kiện và khuyến khích hành vi vi phạm bản quyền của người khác.

Vi phạm bản quyền là gì
Vi phạm bản quyền là gì?

Vi phạm bản quyền bao gồm những gì?

Vi phạm bản quyền chủ yếu bao gồm:

Vi phạm bản quyền của một tác phẩm

Vi phạm bản quyền của một tác phẩm có thể bao gồm các hành vi sau:

 1. Sao chép nguyên văn: Sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền.
 2. Lưu truyền trái phép: Phổ biến một phần hoặc toàn bộ tác phẩm mà không có quyền tác giả.
 3. Bản văn không bị sao chép nguyên văn nhưng bị sao chép ý tưởng: Mặc dù bản văn không bị sao chép nguyên văn, nhưng toàn bộ ý tưởng và chi tiết, cũng như thứ tự trình bày của một tác phẩm bị sao chép.
 4. Thông dịch lại ý tưởng sáng tạo: Bản văn không bị sao chép nguyên văn nhưng lại được thông dịch lại các ý tưởng sáng tạo thành ngôn ngữ khác hoặc dạng khác.

Lưu ý:

 • Một tác phẩm không bị xem là vi phạm bản quyền nếu nó là sự tổng hợp sáng tạo từ nhiều nguồn, với thông tin rõ ràng về nguồn và tác giả.
 • Trong trường hợp xác định vi phạm bản quyền, thường cần sự can thiệp của luật sư và toà án.

Vi phạm bản quyền của một sáng chế

Vi phạm bản quyền của một sáng chế có thể bao gồm:

 1. Sử dụng lại ý tưởng sáng chế: Sử dụng ý tưởng đã được công bố là sáng chế mà không có sự cho phép và khi bằng sáng chế vẫn còn hiệu lực.
 2. Mô phỏng lại miêu tả của ý kiến sáng chế: Mô phỏng lại miêu tả của một ý kiến sáng chế còn trong thời hạn định nghĩa bởi chủ quyền.

Lưu ý:

 • Sự công nhận quốc tế của một bằng sáng chế thường cần thiết để chứng minh vi phạm bản quyền ở một quốc gia khác.
 • Việc mô phỏng lại các sáng chế bằng ngôn ngữ lập trình khác thường được coi là vi phạm bản quyền.

Các dạng vi phạm khác có thể bao gồm sao chép các thương hiệu, biểu hiệu, hoặc các chi tiết hệ thống độc lập, đều đòi hỏi sự can thiệp cẩn thận của luật sư và toà án để chứng minh vi phạm bản quyền.

Vi phạm bản quyền bao gồm những gì
Vi phạm bản quyền bao gồm những gì?

Trên đây là toàn bộ thông tin về bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền là gì? Hi vọng các thông tin này của Baohothuonghieu.com hữu ích cho quý khách hàng. Nếu bạn cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết.

Tham khảo thêm >> Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
 • Điện thoại - Chat Zalo
 • Email address
Tin tức liên quan