Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký không?

[Baohothuonghieu.com] - Liệu có yêu cầu bắt buộc đăng ký quyền tác giả đối với các tác phẩm sáng tạo hay không, và hậu quả của việc không thực hiện đăng ký này là gì? Trong ngữ cảnh quyền tác giả, liệu việc đăng ký là một nghĩa vụ pháp lý hay chỉ là lựa chọn của người sáng tạo, và tác động của việc không đăng ký quyền tác giả đối với bảo vệ và quản lý tác phẩm là như thế nào?

Quyền tác giả phát sinh từ thời điểm nào?

Trước hết, tại khoản 2 Điều 4 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 1 của Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi năm 2009, được định nghĩa về quyền tác giả như là quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với tác phẩm mà họ tạo ra hoặc sở hữu.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 6 của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, được điều chỉnh bởi khoản 1 Điều 2 của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu Trí tuệ sửa đổi năm 2019, quy định về căn cứ phát sinh và xác lập quyền sở hữu trí tuệ như sau:

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

2. Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

Do đó, dựa trên các quy định trên, quyền tác giả xuất phát từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo, ra đời và tồn tại dưới một hình thức vật chất cụ thể, mà không phân biệt đến nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, cũng như trạng thái đã công bố hay chưa, đã đăng ký hay chưa.

Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký không
Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký không

Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký?

Có bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả với Cục bản quyền tác giả mới phát sinh quyền không?

Quyền tác giả đối với tác phẩm phát sinh tại thời điểm tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ.

Chủ sở hữu tác phẩm có quyền đăng ký tác phẩm thuộc sở hữu của mình tại cơ quan bản quyền tác giả của Nhà nước để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Việc đăng ký bản quyền tác giả cũng không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu tác giả sáng tạo đăng ký tác phẩm với Cục Bản quyền tác giả thì không có nghĩa vụ phải chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại (Điều 49 Luật SHTT).

Tham khảo thêm » Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan