Tính phí đăng ký Sáng chế

- Tài liệu dạng giấy, điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn)

- Lệ phí đăng ký sáng chế:

Lệ phí công bố đơn, Lệ phí thẩm định nội dung, Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích, Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích

 

- Phí đăng ký sáng chế gồm:

+ Phí tra cứu sáng chế là 6.000.000 - 8.000.000VNĐ, thời gian tra cứu 3-4 tháng (không bắt buộc)

+ Phí đăng ký sáng chế là 15.000.000 - 18.000.000VNĐ, thời gian đăng ký sáng chế 36 tháng

- Tài liệu cung cấp chính:
+ Bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh của sáng chế

+ Viết mô tả sáng chế (gắn gọn)

Để thuận tiện quí vị có thể thanh toán phí trực tiếp hoặc chuyển khoản khi thống nhất công việc.

Dịch vụ đăng ký sáng chế:

Liên hệ: Đăng ký sáng chế

Mr.Hà - Điện thoại: 0904340664

Gửi nhu cầu email: baohothuonghieu@sblaw.com.vn

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Phí thành lập công ty

Thời gian thành lập công ty: - Soạn hồ sơ thành lập trong vòng 02 ngày làm việc (từ ngày cung cấp đầy đủ tài