Tài liệu không được yêu cầu trong quá trình xử lý đơn theo Thỏa ước Madrid

Tài liệu không được yêu cầu trong quá trình xử lý đơn theo Thỏa ước Madrid

Tài liệu không được yêu cầu trong quá trình xử lý đơn theo Thỏa ước Madrid

Trong quá trình chờ xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì  không một bên ký kết nào có quyền yêu cầu những tài liệu sau trong đơn đăng ký: (Theo quy định tại khoản 3 Thỏa ước Madrid)

- Bất kỳ bản chứng nhận hoặc bản trích sao đăng ký kinh doanh

- Thông tin về việc người nộp đơn đang tiến hành một hoạt động thương mại hoặc công nghiệp, chứng cứ liên quan

- Thông tin về việc người nộp đơn đang tiến hành một hoạt động thương mại hoặc công nghiệp, chứng cứ lien quan

- Chứng cứ về việc nhãn hiệu đã được đăng ký  tại một bên ký kết khác hoặc tại một quốc gia là thành viên Công ước Pais mà không phải là một bên ký kết

»

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan
Đăng ký nhãn hiệu tại Đức

Đăng ký nhãn hiệu tại Đức

[Baohothuonghieu.com] - Để đăng ký nhãn hiệu tại Đức, bạn cần tuân theo quy trình được quy định bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Đức