Quản lý sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Quản lý sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Tổ chức/ doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam muốn sử dụng Mã nước ngoài (bao gồm cả mã UCC của Mỹ và Canada) để in trên sản phẩm của mình nhằm phục vụ cho mục đích chỉ để xuất khẩu,

phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức nước ngoài chủ sở hữu ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thông qua thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác.

Sau khi được cấp hoặc được ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài, tổ chức sử dụng phải thông báo việc sử dụng mã số nước ngoài với Tổng cục đo lường chất lượng (TCĐLCL) bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy phép sử dụng, thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc bằng chứng ủy quyền khác.

Hiện nay việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Việc xuất khẩu hàng hóa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn hướng sản phẩm của doanh nghiệp ra ngoài thị trường quốc tế, khẳng định một cách rộng rãi vị thế của doanh nghiệp. Đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp là việc làm cần thiết.

» Thủ tục đăng kí sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan