Quản lý sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

636
Quản lý sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Tổ chức/ doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam muốn sử dụng Mã nước ngoài (bao gồm cả mã UCC của Mỹ và Canada) để in trên sản phẩm của mình nhằm phục vụ cho mục đích chỉ để xuất khẩu,

phải được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức nước ngoài chủ sở hữu ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thông qua thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc các hình thức ủy quyền khác.

Sau khi được cấp hoặc được ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài, tổ chức sử dụng phải thông báo việc sử dụng mã số nước ngoài với Tổng cục đo lường chất lượng (TCĐLCL) bằng văn bản, gửi kèm theo bản sao giấy phép sử dụng, thư ủy quyền, hợp đồng sử dụng hoặc bằng chứng ủy quyền khác.

Hiện nay việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Việc xuất khẩu hàng hóa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn hướng sản phẩm của doanh nghiệp ra ngoài thị trường quốc tế, khẳng định một cách rộng rãi vị thế của doanh nghiệp. Đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp là việc làm cần thiết.

» Thủ tục đăng kí sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn