Những điều cấm trong việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Những điều cấm trong việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Những điều cấm trong việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Theo Điều 6ter của Công ước Paris quy định:

Các nước thành viên của Liên minh thoả thuận từ chối hoặc huỷ bỏ việc đăng ký, ngăn cấm bằng các biện pháp thích hợp việc sử dụng làm nhãn hiệu hoặc thành phần của nhãn hiệu

– mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền

– các quốc huy, quốc kỳ hoặc các biểu tượng quốc gia khác của các nước thành viên của Liên minh, các dấu hiệu kiểm tra xác nhận hoặc bảo đảm chính thức được các nước đó chấp nhận, và bất cứ sự bắt chước nào mang đặc điểm huy hiệu.

Quy định trên đây cũng được áp dụng tương đương đối với các huy hiệu, cờ, các biểu tượng khác, tên viết tắt, tên đầy đủ của các tổ chức quốc tế liên Chính phủ mà có một hoặc nhiều nước thành viên của Liên minh tham gia, trừ trường hợp các huy hiệu, cờ, các biểu tượng khác, tên viết tắt, tên đầy đủ đã là đối tượng của các điều ước quốc tế đang có hiệu lực nhằm bảo đảm việc bảo hộ các đối tượng đó.

Nếu nhãn hiệu được thiết lập trước khi Công ước Paris có hiệu lực tại nước có nhãn hiệu này đăng ký thì nước thành viên đó không bắt buộc phải chịu áp dụng những quy định trên, hoặc việc sử dụng và đăng ký những nhãn hiệu đó về bản chất không gây ấn tượng cho công chúng về sự tồn tại của mối liên hệ giữa tổ chức liên quan và huy hiệu, cờ, các biểu tượng  khác, tên viết tắt, tên đầy đủ hoặc việc sử dụng hay đăng ký rõ ràng là về bản chất không gây nhầm lẫn cho công chúng về sự tồn tại của mối liên hệ giữa người sử dụng và tổ chức

»

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký nhãn hiệu tại Sudan

1. Thời gian tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Sudan Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu Kết quả của bước này là bản Thông