Luật sở hữu trí tuệ 1995

Luật sở hữu trí tuệ 1995

Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến sở hữu trí tuệ có sự đa dạng và phong phú. Mặc dù đã có những nỗ lực để đảm bảo đầy đủ và chi tiết, nhưng vẫn tồn tại nhiều quy định phức tạp và không hợp lý, tạo ra những thách thức trong quá trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ sở pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam chủ yếu tuân theo nguyên tắc của pháp luật dân sự. Sau Hiến pháp, văn bản pháp luật quan trọng nhất và có hiệu lực cao trong lĩnh vực này là Bộ luật Dân sự năm 1995, được chi tiết quy định tại Phần thứ VI với tổng cộng 81 điều, từ Điều 745 đến Điều 825.

Luật sở hữu trí tuệ 1995 file PDF

Luật sở hữu trí tuệ 1995

Link download file PDF >> Luật sở hữu trí tuệ 1995

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Điều ước quốc tế

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với bố trí mạch tích hợp - Download Công ước Rome Bảo hộ người biểu diễn,