Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch

Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch

Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký sử dụng MSMV tuân thủ các quy định về sử dụng MSMV

quy định tại Chương III của Quy định này và các quy định khác có liên quan đến sử dụng MSMV.

» Ứng dụng của mã số mã vạch hàng hóa

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan