Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam gồm những gì?

Câu hỏi: Các luật sư SBLAW vui lòng cho chúng tôi biết về hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những tài liệu gì?

 

Trả lời: SBLAW trả lời như sau:

1. Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Việt Nam gồm:

·      Tờ khai (02 bản theo mẫu);

·      Bản mô tả sáng chế (02 bản bằng tiếng Việt, bao gồm cả hình vẽ, nếu có), bao gồm các nội dung sau:

ü  Tên sáng chế;

ü  Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập;

ü  Tình trạng kỹ thuật của sáng chế;

ü  Bản chất kỹ thuật của sáng chế;

ü  Mô tả vắn tắt các hình vẽ (nếu có hình vẽ);

ü  Mô tả chi tiết sáng chế;

ü  Ví dụ thực hiện sáng chế (nếu có);

ü  Hiệu quả sáng chế đạt được(nếu có);

ü  Yêu cầu bảo hộ;

ü  Tóm tắt sáng chế (không quá 150 từ).

·      Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp nếu nộp thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (không cần công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);

(Lưu ý: Bản sao Giấy ủy quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn với điều kiện bản gốc phải nộp sau 1 tháng kể từ ngày nộp đơn)

·      Thông tin Đơn sáng chế: Tên, quốc tịch và địa chỉ của Chủ đơn và Tác giả sáng chế.

2. Hồ sơ đăng ký sáng chế theo PCT

Đối với đơn đăng ký sáng chế theo PCT, hồ sơ bao gồm các tài liệu như sau:

-       Tờ khai (02 bản theo mẫu);

-       Bản dịch tiếng Việt của bản mô tả sáng chế và phần tóm tắt sáng chế như đã công bố trên WIPO Patentscope hoặc của đơn sáng chế như nộp ban đầu ở pha quốc tế (nếu đơn sáng chế chưa công bố) và của bản sửa đổi, bổ sung của nội dung sửa đổi (nếu đơn quốc tế có sửa đổi theo Điều 19 và/hoặc Điều 34(2)(b) Hiệp ước PCT;

-       Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp nếu nộp thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (không cần công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);

-       (Lưu ý: Bản gốc Giấy ủy quyền được nộp trong thời hạn 34 tháng kể từ ngày ưu tiên của đơn PCT)

-       Giấy chuyển giao quyền đăng ký khi vào pha quốc gia (nếu thụ hưởng từ người khác) trong thời hạn 34 tháng kể từ ngày ưu tiên;

-       Bản sao của đơn PCT (nếu Chủ đơn yêu cầu nộp đơn vào pha quốc gia trước ngày công bố quốc tế).

3. Hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế theo công ước Paris

Đối với đơn đăng ký sáng chế theo Công ước Paris, hồ sơ bao gồm các tài liệu như sau:

-       Bản sao Bản mô tả sáng chế đã nộp tại một hoặc nhiều quốc gia của Công ước Paris;

-       Bản dịch tiếng Việt của bản mô tả sáng chế nêu trên;

-       Bản sao có chứng thực tài liệu ưu tiên theo Công ước Paris (tức Đơn đầu tiên đã nộp ở nước ngoài);

-       Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp nếu nộp thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp (không cần công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);

-       (Lưu ý: Bản sao Giấy ủy quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn với điều kiện bản gốc phải nộp sau 1 tháng kể từ ngày nộp đơn)

-       Thông tin Đơn sáng chế:

ü  Tên, quốc tịch và địa chỉ của Chủ đơn và Tác giả sáng chế;

ü  Số đơn, ngày nộp đơn đầu tiên, nước nộp đơn đầu tiên.

-       Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (Nếu có).

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan