Dịch vụ tra cứu đăng ký sáng chế

Dịch vụ tra cứu đăng ký sáng chế

[SBLAW] Dịch vụ tra cứu đăng ký sáng chế

Dịch vụ tra cứu đăng ký sáng chế và đăng ký sáng chế là công việc cần thiết nhưng không bắt buộc. Kết quả tra cứu đăng ký sáng chế sẽ cho thấy khả năng được bảo hộ của sáng chế

Tra cứu đăng ký sáng chế sẽ giúp cho người nộp đơn kiểm tra trước được thông tin của sáng chế. Các vấn đề và tình trạng kỹ thuật xung quanh của sáng chế. Từ đó, sẽ đánh giá được các tiêu chí bảo hộ của sáng chế cần đăng ký.

Tiêu chí để được bảo hộ của sáng chế

+ Có tính mới

+ Có trình độ sáng tạo

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp

Hồ sơ tra cứu sáng chế

+ Bộ ảnh chụp/hình vẽ của sáng chế

+ Bản mô tả sáng chế

+ Chỉ số phân loại sáng chế

Dịch vụ tra cứu khả năng đăng ký của sáng chế:

Chúng tôi có chức năng và sẵn lòng cung cấp dịch vụ tra cứu sáng chế. Kết quả tra cứu sẽ được gửi tới người nộp đơn trong thời gian 1- 2 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

Sau khi nhận được kết quả tra cứu, các luật sư sáng chế của chúng tôi trên cơ sở kết luận của Cục sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá và tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế cho người nộp đơn.

» Thủ tục đăng ký sáng chế

Dịch vụ tra cứu đăng ký sáng chế:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Đăng ký sáng chế tại Campuchia

[SBLAW] Đăng ký sáng chế tại Campuchia Đăng ký sáng chế tại Campuchia, hay còn gọi là Vương quốc Campuchia (Cambodia), một quốc gia nằm ở