Đăng ký nhãn hiệu truyền hình và viễn thông

SBLAW cung cấp dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu truyền hình và viễn thông

Đăng ký nhãn hiệu truyền hình và viễn thôngCông ty tôi đang muốn đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ truyền hình và viễn thông, đề nghị công ty luật tư vấn về tài liệu và gợi ý các dịch vụ mà chúng tôi nên đăng ký?

SB law xin gửi anh các thông tin cơ bản liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Các tài liệu/thông tin cần thiết để nộp đơn:

+ Giấy ủy quyền theo mẫu (Doanh nghiệp chỉ cần ký/đóng dấu);

+ Danh mục cụ thể để nộp đơn: Doanh nghiệp liệt kê chi tiết "dịch vụ truyền hình" và "dịch vụ viễn thông";

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chúng tôi gợi ý một số dịch vụ sau để doanh nghiệp lựa chọn:

Dịch vụ truyền hình có thể là:

Dịch vụ truyền hình vệ tinh trả tiền, dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh và/hoặc chương trình nghe nhìn (bằng bất kỳ phương tiện nào); truyền tải phim; phát và truyền chương trình truyền hình và phim đến máy tính cá nhân;

Sản xuất chương trình truyền hình cáp, sản xuất chương trình truyền hình trả tiền hàng tháng và hàng năm và sản xuất chương trình truyền hình vệ tinh, sản xuất các chương trình biểu diễn, dịch vụ tương tác truyền hình trực tuyến cụ thể là cung cấp thông tin và hình ảnh đồ họa thông qua mạng toàn cầu, dịch vụ cung cấp chương trình trò chơi trực tuyến trên truyền hình.

 

Dịch vụ viễn thông có thể là:     

Dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ truyền dữ liệu theo dòng qua mạng máy tính, mạng Internet và các mạng viễn thông khác, gồm dịch vụ truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh và nghe nhìn; dịch vụ truyền phim theo yêu cầu; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, tín hiệu, tin nhắn và thông tin; dịch vụ thông tin liên lạc qua máy tính; dịch vụ kết nối viễn thông với các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; dịch vụ phát chương trình; cung cấp bản tin trực tuyến cho việc truyền tin nhắn.

Dịch vụ định tuyến và kết nối viễn thông, dịch vụ cung cấp phòng trò chuyện (chatroom) trên Internet, dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu [nhà cung cấp dịch vụ]; dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông dùng cho việc mua sắm qua truyền hình; dịch vụ gửi tin nhắn; dịch vụ truyền tin nhắn và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính, dịch vụ gửi điện tín; dịch vụ truyền điện báo; dịch vụ thư điện tử, dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê mô đem; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cho thuê điện thoại; dịch vụ cho thuê máy fax; phát thanh (radio); dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ truyền bản fax, dịch vụ nhắn tin [qua rađiô, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác], dịch vụ hội nghị qua điện thoại, dịch vụ điện báo (telex); dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện thoại.

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu truyền hình và viễn thông:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan