Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và định giá tài sản trí tuệ

159

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và định giá tài sản trí tuệ

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và định giá tài sản trí tuệ

Trong việc xây dựng bộ nhận diện thương hiêu, S&B Law cung cấp các dịch vụ sau:

Đặt tên thương hiệu

Thiết kế logo, slogan và hệ thống nhận diện thương hiệu

Xây dựng chiến lược quản trị và phát triển thương hiệu

Xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu

Chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng thương hiệu

Các tài sản trí tuệ khác như Công nghệ, Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Bản quyền tác giả…

Trong lĩnh vực định giá tài sản sở hữu trí tuệ, S&B Law cung cấp các dịch vụ sau:

Định giá giá trị thương hiệu khi mua bán, sáp nhập, tham gia góp vốn kinh doanh.

» Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn