Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và định giá tài sản trí tuệ

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và định giá tài sản trí tuệ

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và định giá tài sản trí tuệ

Trong việc xây dựng bộ nhận diện thương hiêu, S&B Law cung cấp các dịch vụ sau:

Đặt tên thương hiệu

Thiết kế logo, slogan và hệ thống nhận diện thương hiệu

Xây dựng chiến lược quản trị và phát triển thương hiệu

Xây dựng các chương trình quảng bá thương hiệu

Chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng thương hiệu

Các tài sản trí tuệ khác như Công nghệ, Sáng chế, Giải pháp hữu ích và Bản quyền tác giả…

Trong lĩnh vực định giá tài sản sở hữu trí tuệ, S&B Law cung cấp các dịch vụ sau:

Định giá giá trị thương hiệu khi mua bán, sáp nhập, tham gia góp vốn kinh doanh.

» Thủ tục đăng ký logo độc quyền

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan