Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm tạo hình

814

SBLAW tư vấn về Đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình cụ thể như sau:

Khi sáng tác được một tác phẩm tạo hình mới thì người sáng tác tạo hình nên đi đăng ký cho tác phẩm của mình. Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm tạo hình bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình

b) Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc

c) Bản sao tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

d) Biên bản cam đoan của tác giả

e) Giấy uỷ quyền (Cung cấp sau khi nhận được yêu cầu)

» Đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình:

 

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn