Bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu

Bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệuSBLAW hỗ trợ Khách hàng tiến hành thủ tục bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu.

Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác.

Ví dụ một độc giả thơ, đã tập hợp tất cả các bài thơ tình hay nhất mọi thời đại của tất cả các tác giả trên thế giới vào một tập thơ, và sắp xếp theo vần chữ cái a, b, c. Tác phẩm này lấy tên là Tập thơ tình hay nhất mọi thời đại, tác phẩm này sẽ được coi là sưu tập dữ liệu.

Tác giả của tập thơ này cũng được pháp luật bảo hộ, và việc bảo hộ quyền tác giả  đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó.

Theo luatsubaoho.com

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

» Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan