Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

SBLAW với nhiều năm kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan.

1. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả/ quyền liên quan gồm có:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

- Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

2. SB law đại diện thực hiện Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền liên quan cho khách hàng, cụ thể:

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi. sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

- Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan tại cục bản quyền tác giả

- Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục bản quyền tác giả;

- Theo dõi xâm phạm bản quyền liên quan, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết

Đăng ký bảo hộ quyền liên quan:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Tờ khai đăng ký quyền liên quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN Kính gửi: