Quyền của đồng tác giả tác phẩm.

SBLAW tư vấn về Quyền của đồng tác giả tác phẩm. Câu hỏi: Tôi và 2 người bạn nữa của tôi dự định cùng nhau...

Quyền chuyển nhượng tác phẩm

Câu hỏi: Tôi có một tác phẩm đã đăng ký bản quyền tác giả năm 2019. Nay tôi muốn bán lại tác phẩm cho...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI SẢN SỐ CỦA DOANH NGHIỆP

 Với nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì việc nghiên cứu và xây dựng một hành lang pháp lý...

So sánh Công ước Berne với Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành?

Khi áp dụng Công ước Berne tại Việt Nam thì có một số thuận lợi là sự tương thích của một số quy định...

Giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề bảo vệ bản quyền

SBLAW giới thiệu về Công ước Berne. Câu hỏi số 1: Áp dụng Công ước Berne tại Việt Nam thì có thuận lợi là gì? Trả...

Các nhà làm phim cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và tác phẩm?

SBLAW tư vấn về vấn đề các nhà làm phim cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình và tác phẩm?  Luật sư...