Chương trình máy tính và phương thức kinh doanh

SBLAW bàn về các vấn đề với chuyên gia sáng chế: Chương trình máy tính và phương thức kinh doanh

Công nghệ máy tính đã thâm nhập vào gần như tất cả các lĩnh vực trong đời sống của chúng ta, không chỉ trong môi trường kinh doanh mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, một máy tính sẽ không thể hoạt động khi không có hướng dẫn. Các hướng dẫn này, được gọi là chương trình hoặc phần mềm máy tính, có thể được tích hợp trong máy tính hoặc bất kỳ thiết bị nào khác, nhưng thường được lưu trữ, sao chép và phân phối trên phương tiện di động như CD-ROM hoặc truyền trực tuyến.

Một khi đã được tạo ra, các phần mềm có thể được sao chép lại một cách dễ dàng với chi phí rất thấp và số lượng không giới hạn. Mặc dù việc bảo hộ bản quyền phần mềm được áp dụng khi “diễn giải theo nghĩa đen”, nó lại không bảo hộ “khái niệm” đằng sau đấy, điều mới là phần cốt lõi trong giá trị thương mại của phần mềm này. Do các khái niệm như vậy thường xuyên thực hiện các chức năng kỹ thuật, như điều khiển máy móc hoặc xử lý dữ liệu, nên hệ thống bằng sáng chế thường được áp dụng để bảo hộ các phát minh liên quan đến phần mềm đã bao gồm các chức năng kỹ thuật đó.

Nói chung, một số phương thức đã được thực hiện trong việc bảo hộ phần mềm thông qua hệ thống sáng chế. Trong khi một số nơi cấp bằng sáng chế cho tất cả các loại phần mềm thì tại nhiều quốc gia khác, các chương trình máy tính lại tuyệt nhiên không được cấp bằng sáng chế. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia sau này, các chương trình máy tính không được cấp bằng sáng chế như trên lại có thể được bảo hộ đối với các phát minh liên quan đến chương trình máy tính có đặc tính kỹ thuật. Để biện minh cho việc loại trừ bảo hộ sáng chế đối với phần mềm, người ta thường lấy lý do việc đổi mới trong lĩnh vực này liên quan đến vấn đề phát triển tích lũy, sử dụng lại thành quả trước đó của người khác, và rằng việc cần phải duy trì khả năng tương tác giữa các chương trình, hệ thống và các thành phần mạng không phù hợp với các cơ chế của hệ thống sáng chế do phạm vi các tùy chọn có sẵn cho máy tính đời sau có thể bị hạn chế. Mặt khác, một số ý kiến ​​cho rằng việc bảo hộ sáng chế cho phần mềm máy tính là cần thiết để  khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực này và hỗ trợ đổi mới các lĩnh vực công nghệ khác đang ngày càng phát triển cùng với công nghệ máy tính.

Các phương thức kinh doanh

Trong những năm gần đây, một vấn đề tương tự khác đã nảy sinh: cụ thể là câu hỏi về tính sáng chế của các phương thức kinh doanh. Theo truyền thống, các phương thức kinh doanh, hoặc thuộc miền công cộng, hoặc được bảo vệ theo luật bí mật thương mại. Tuy nhiên, ngày nay, công nghệ thông tin cung cấp khả năng cho các mô hình kinh doanh mới, thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin làm công cụ xử lý và truyền tải các dữ liệu khác nhau, như dữ liệu kỹ thuật, thương mại và tài chính. Do có tính kinh tế cao liên quan đến các phương thức kinh doanh này, cùng với sự mở rộng của thương mại điện tử trong xã hội ngày nay, cuộc tranh luận về tính khả thi trong việc cấp sáng chế cho các phương thức kinh doanh vẫn tiếp tục được thảo luận ở nhiều diễn đàn khác nhau.

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan