Quyền tác giả có được bảo hộ suốt đời không?

Luật sư SBLAW tư vấn về thời hạn bảo hộ của quyền tác giả. Câu hỏi: "Cha tôi là nhạc sĩ, sáng tác nhiều ca...

Từ điển bản quyền

Từ điển bản quyền SBLAW Từ điển bản quyền Vấn đề bảo hộ bản quyền là một vấn đề pháp lý lớn, có giá trị thúc...

Bảo hộ quyền tác giả có hiệu lực quốc tế không?

SBLAW giải đáp về vấn đề Bảo hộ quyền tác giả có hiệu lực quốc tế hay không? - Bảo hộ quyền tác giả. Bản...

Nội dung quyền tác giả là gì?

SBLAW giải đáp về nội dung quyền tác giả. Hỏi: Nội dung quyền tác giả là gì? Trả Lời: Quyền tác giả đối với tác...

Tác giả của tác phẩm

SBLAW giải đáp về những người được coi là tác giả của tác phẩm. Câu hỏi:    Những người nào được coi là tác giả của tác...

Chủ sở hữu tác phẩm là ai

SBLAW giải đáp về Chủ sở hữu tác phẩm Câu hỏi:  Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm? Trả lời: Chủ sở hữu tác...

Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký không

SBLAW giải đáp về việc Quyền tác giả có bắt buộc phải đăng ký. Câu hỏi:     Có bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả với...

Nội dung của quyền tác giả gồm những quyền gì

SBLAW tư vấn nội dung của quyền tác giả: Câu hỏi: Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì? Trả lời: Quyền tác...

Chủ thể khởi kiện vụ án quyền tác giả, quyền liên quan

SBLAW giải đáp về Những người có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan? Câu hỏi: Những người nào có...

Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Luật sư SBLAW tư vấn về biện pháp để thương mại hóa sản phẩm và tránh vi phạm bản quyền. Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng...

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Luật sư SBLAW tư vấn về đăng ký bảo hộ bản quyền cho TVC. Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp dược phẩm, có việt...

Hệ thống hành chính

SBLAW cung cấp thông tin về hệ thống các cơ quan hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. 1. Chính phủ: Chính...

Điều kiện kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

SBLAW tư vấn về điều kiện kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Câu hỏi: Luật sư có thể cho...

Sự khác nhau giữa quyền tác giả và bản quyền

SBLAW giải đáp về sự khác nhau giữa quyền tác giả và bản quyền. Câu hỏi: Cho tôi hỏi sự khác nhau giữa quyền tác...

Bảo hộ bản quyền tác giả là gì

Cùng SBLAW tìm hiểu bảo hộ quyền tác giả là gì? 1. Quyền tác giả  Quyền tác giả có nghĩa là cá nhân, tập thể hay tổ...