Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

138

SBLAW tư vấn về đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Câu hỏi:

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả  tác phẩm mỹ thuật ứng dụng như thế nào?


Trả lời:

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

i) Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

ii) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

iii) Biên bản cam đoan của tác giả

iv) Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

v) Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

vi) Tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn