Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

SBLAW tư vấn về đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Câu hỏi:

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả  tác phẩm mỹ thuật ứng dụng như thế nào?


Trả lời:

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

i) Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

ii) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

iii) Biên bản cam đoan của tác giả

iv) Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

v) Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

vi) Tác phẩm cần đăng ký (2 bản) và giải trình về tác phẩm (2 bản)

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan

Chủ sở hữu tác phẩm là ai

SBLAW giải đáp về Chủ sở hữu tác phẩm Câu hỏi:  Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm? Trả lời: Chủ

Từ điển bản quyền

Từ điển bản quyền SBLAW Từ điển bản quyền Vấn đề bảo hộ bản quyền là một vấn đề pháp lý lớn, có giá trị