Đối tượng nào được bảo hộ dưới hình thức quyền liên quan

SBLAW tư vấn các đối tượng được bảo hộ dưới hình thức quyền liên quan.

Theo đó, các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ bao gồm:

1.     Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)     Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

b)    Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;

c)     Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

d)    Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng;

đ) Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2.     Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)     Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

b)    Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3.     Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)     Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;

b)    Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4.     Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá chỉ được bảo hộ theo quy định với điều kiện không gây phương hại đến quyền tác giả.

» Đăng ký bảo hộ quyền liên quan

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan