Quyền tác giả thuộc về công ty hay người sáng tạo ra tác phẩm?

SBLAW giải đáp về Quyền tác giả thuộc về công ty hay người sáng tạo ra tác phẩm?

Quyền tác giả thuộc về công ty hay người sáng tạo ra tác phẩm?

Câu hỏi:

Tôi là nhân viên của Công ty và được giao nhiệm vụ sáng tác 1 tác phẩm viết. Quyền tác giả trong trường hợp này là của cá nhân tôi hay của Công ty?

 

Nếu tôi không còn là nhân viên của Công ty thì tôi có được sử dụng tác phẩm đó cho các công việc sau này hay không?

Trả lời:

Theo khoản 2, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”  

Anh/Chị là người sáng tạo ra tác phẩm một cách độc lập thì quyền tác giả là của Anh/Chị. Tuy nhiên, do sáng tạo theo quyết định giao nhiệm vụ của Công ty nên chủ sở hữu tác phẩm là của Công ty.

Công ty có toàn quyền quyết định đối với việc sử dụng tác phẩm đó.

Trường hợp không còn là nhân viên của Công ty thì Anh/Chị cũng không thể được tùy tiện sử dụng tác phẩm đó. Nếu muốn sử dụng phải có sự đồng ý của chủ sở hữu.

 

 

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan