Đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

326

Đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

SBLAW tư vấn thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Cục Bản quyền tác giả.

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

b) Tác phẩm cần đăng ký (2 bản)

c) Giấy cam đoan của tác giả

d) Quyết định giao việc giao việc trong trường hợp tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tạo ra trên cơ sở giao việc

e) Hợp đồng thiết kế trong trờng hợp thuê sáng tạo tác phẩm

f) Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

 

» Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật

Đăng ký quyền tác giả cho Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng:

Bạn muốn bảo hộ sở hữu trí tuệ?

Vui lòng đăng ký thông tin, chuyên viên sở hữu trí tuệ sẽ gọi cho bạn để tư vấn cụ thể.

Hotline: 0904.340.664 - Chat Zalo
Email: ha.nguyen@sblaw.vn