Thủ tục đăng ký bản quyền cho cá nhân

Thủ tục đăng ký bản quyền cho cá nhân

SBLAW tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền cho cá nhân như sau:

- Căn cứ pháp lý:

Theo quy định của Điều 13 – Luật sở hữu trí tuệ quy định:

(i) Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại các điều từ Điều 37 đến Điều 42 của Luật sở hữu trí tuệ

(ii) Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản (i) Điều 13 gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì cá nhân có quyền đăng ký bản quyền tác giả.

- Phí đăng ký bản quyền cho cá nhân

Phí dịch vụ, nhà nước đăng ký bản quyền là: 2.500.000đ

- Thời gian đăng ký bản quyền:

Thời gian thực hiện thủ tục đưng ký bản quyền tác giả từ 7 - 15 ngày làm việc

- Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cá nhân như sau:

Việc đăng ký bản quyền tác giả cho cá nhân được tiến hành theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các bước:

1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký

2. Nộp hồ sơ tại cục bản quyền tác giả hoặc thông qua dịch vụ số ĐT: 0904340664

3. Theo dõi hồ sơ đăng ký và bổ sung hồ sơ, tài liệu (nếu có)

4. Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

- Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả cho cá nhân gồm:

+ Tác phẩm đăng ký quyền tác giả (02 bản)

+ Chứng minh thư nhân dân của tác giả (02 bản sao)

+ Giấy cam đoan của tác giả (02 bản sao) (cam đoan mình chính là người sáng tạo ra tác phẩm này và không sao chép tác phẩm của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào).

+ Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả (02 bản) (do cá nhân hoặc đại diện cho cá nhân ký & đóng dấu)

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân của cá nhân đăng ký

+ Giấy ủy quyền (cá nhân, ủy quyền cho đại diện được đại diện tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả - cung cấp khi nhận được yêu cầu)

» Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

» Dịch vụ đăng ký bản quyền cho cá nhân

Dịch vụ làm thủ tục đăng ký bản quyền cho cá nhân:

SBLAW tư vấn về bảo hộ thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả:
Quý khách cần sử dụng dịch vụ bảo hộ tài sản trí tuệ, vui lòng liên hệ trực tiếp đến.
  • Điện thoại - Chat Zalo
  • Email address
Tin tức liên quan